Jumat, 10 Juli 2009

Parikan = Pantun

gambar Raden Gatutkaca satriya ing Pringgondani
Parikan ana ing basa Indonesia kasebut Pantun, tegese yaiku .....
Manuk emprit, nucuk pari
Dadi murid, sing taberi

Jemek jemek, gulane jawa
Aja ngenyek, karo kanca

Manuk tuhu, mencok pager
Yen sinau, dadi pinter

Wedhang bubuk, tanpa gula
Ja sok ngantuk, gelis tuwa

Wajik klethik gula jawa
Luwih becik, sing prasaja ( sederhana )

Wedhang bubuk, gula tebu
Mata ngantuk, njaluk turu


1 komentar: